המלצות

הברזים שלנו בבית מספקים בדרך כלל מים צלולים. עם זאת, צינורות המים עשויים לפלוט עופרת, אבץ ונחושת למים. חומרים אלה, כמו גם כלור, משפיעים לא רק על בריאותנו, אלא גם על ריח המים וטעמם.

ברנדי ראסל.

הברזים שלנו בבית מספקים בדרך כלל מים צלולים. עם זאת, צינורות המים עשויים לפלוט עופרת, אבץ ונחושת למים. חומרים אלה, כמו גם כלור, משפיעים לא רק על בריאותנו, אלא גם על ריח המים וטעמם.

ברנדי ראסל.

הברזים שלנו בבית מספקים בדרך כלל מים צלולים. עם זאת, צינורות המים עשויים לפלוט עופרת, אבץ ונחושת למים. חומרים אלה, כמו גם כלור, משפיעים לא רק על בריאותנו, אלא גם על ריח המים וטעמם.

ברנדי ראסל.

הברזים שלנו בבית מספקים בדרך כלל מים צלולים. עם זאת, צינורות המים עשויים לפלוט עופרת, אבץ ונחושת למים. חומרים אלה, כמו גם כלור, משפיעים לא רק על בריאותנו, אלא גם על ריח המים וטעמם.

ברנדי ראסל.

הברזים שלנו בבית מספקים בדרך כלל מים צלולים. עם זאת, צינורות המים עשויים לפלוט עופרת, אבץ ונחושת למים. חומרים אלה, כמו גם כלור, משפיעים לא רק על בריאותנו, אלא גם על ריח המים וטעמם.

ברנדי ראסל.